نحوه پرداخت و هزینه ارسال

نحوه پرداخت :

1- شهر تهران:  واریز به حساب یا مراجعه حضوری به فروشگاه 

2- سایر شهرها: واریز به حساب 

هزینه ارسال : ارسال در شهر تهران به وسیله پیک موتوری بصورت پس کرایه

ارسال به شهرستانها توسط تیپاکس و بصورت پسکرایه